เมนูหลัก
  ปฏิทินวิชาการ 2564
  แผนการเรียน ปวช. 2562
  แผนการเรียน ปวส. 2563
  ตารางเรียน
  แบบสำรวจติดตามผู้สำเร็จ
การศึกษา ปี 2564
  คู่มือการใช้งาน











ลงชื่อเข้าใช้
เลขประจำตัวประชาชน :
รหัสผ่าน :
 

*รหัสผ่านเริ่มต้นคือ รหัสประจำตัวนักเรียน และควรเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่เมื่อเข้าใช้ระบบ*

เข้าระบบไม่ได้ติดต่อเจ้าหน้าที่ ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร

ID : ysvc.ac.th
E-mail : anansurasen2531@gmail.com






ติดต่อผู้ดูแลระบบ 088-3270207 E-mail : anansurasen2531@gmail.com
  Contact Staff : ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร โทร. 045-586-029