ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศข่าว ประชาสัมพันธ์

กิจกรรม“รวมพลคนยโสธร เทิดไท้องค์ราชัน"

🏫👉วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2567 ท่าน ดร.นิรันดร์ จันทร์เหลือง ผู้อำนวยการ/ผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร ได้ส่งตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม “รวมพลคนยโสธร เทิดไท้องค์ราชัน บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล” แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ หอประชุมจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร👈

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด "YSVC Cup 2024 ครั้งที่ 10 "

👉ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด "YSVC Cup 2024 ครั้งที่ 10 " ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภทชาย ไม่จำกันทีม (สมัครในนามห้อง) ประเภทหญิง ไม่จำกัดทีม (สมัครในนามห้อง) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่ อ. อภิสิทธิ์ ศรีวิเศษ หรือ ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา

กำหนดการสอบเก็บคะแนนระหว่างภาคเรียน ปีการศึกษา 1/2567 วันที่ 23-24 กรกฏาคม 2567

👉#ประชาสัมพันธ์ กำหนดการสอบเก็บคะแนนระหว่างภาคเรียนประจำปีการศึกษา 1/2567ระหว่างวันที่ 23 - 24 กรกฏาคม 2567

โครงการติดตามนักเรียน นักศึกษาด้วยรักและห่วงใยเด็กอาชีวศึกษา

👉 วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร ได้จัดโครงการติดตามนักเรียน นักศึกษาด้วยรักและห่วงใยเด็กอาชีวศึกษา โดยมีท่าน ดร.นิรันดร์ จันทร์เหลือง ผู้อำนวยการ/ผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร เป็นประธานในพิธีได้กล่าวให้โอวาท และให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุม IT วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร

พิธีไหว้ครูและบวงสรวงบูชาองค์พระวิษณุกรรม วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567

👉วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร ได้จัดพิธีไหว้ครูและบวงสรวงบูชาองค์พระวิษณุกรรม วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 โดยมีท่าน ดร.นิรันดร์ จันทร์เหลือง ผู้อำนวยการ/ผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร เป็นประธานในพิธีไหว้ครู นำคณะผู้บริหาร ครู รับพานดอกไม้ธูปเทียนคารวะจากตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

คณะกรรมการตรวจและติดตามการขอรับการอุดหนุนของสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

👉วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567 ท่าน ดร.นิรันดร์ จันทร์เหลือง ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร ยินดีต้อนรับ นายสมปอง ทองศรี ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร ประธานกรรมการ และคณะกรรมการ ทำหน้าที่ตรวจและติดตามการเพื่อขอรับการอุดหนุนของสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปิยธิดา โมราช นักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาการบัญชี

👉วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปิยธิดา โมราช นักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาการบัญชี ดำรงตำแหน่งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย อวท.ระดับสถานสึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

วิทยากรจาก สถาบัน ATP (Assawalert Training Program) ที่มาให้ความรู้ ในโครงการสานฝันสู่การทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น

👉ท่าน ดร.นิรันดร์ จันทร์เหลือง ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร ยินดีต้อนรับคณะวิทยากรจาก สถาบัน ATP (Assawalert Training Program) ที่มาให้ความรู้ ในโครงการสานฝันสู่การทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น โดยสถาบันได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร

โครงการอมรบคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2567

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร ได้จัดโครงการอมรบคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2567 รับศีลจากพระคุณเจ้า / นักเรียน นักศึกษา ทำสมาธิ และรับฟังธรรมจากพระวิทยกร ในหัวข้อ (คุณธรรมและความวุ่นวายในโลกปัจจุบัน) ณ วัดบ้านค้อเหนือ ต.ค้อเหนือ อ.เมือง จ.ยโสธร

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมีท่าน ดร.นิรันดร์ จันทร์เหลือง ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม ณ อาคารโดม วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร

การทำบัตรนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

#ประชาสัมพันธ์ฝ่ายเทคโนโลยี กำหนดการทำบัตรนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป ณ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ - อ. เกียรติศักดิ์ สีดาพันธ์

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 วันจันทร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2567

📣📣📣ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 วันจันทร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2567

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

🏫โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 👉วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. - 12.00 น. ณ หอประชุม IT วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร👈

วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร ได้เข้าร่วมวันแรงงานแห่งชาติ

👉และได้รับมอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จากนายไกร เอี่ยมจุฬา รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้ไว้เพื่อแสดงว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาศึกษายโสธร จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร6

ท่านนิรันดร์ จันทร์เหลือง ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร

ได้เปิดโครงการอบรมการใช้โปรแกรมการเรียนการสอน การผลิตสื่ออินโฟกราฟิก ด้วย Application Canva และการใช้ Google Classrom เพื่อจัดการเรียนการสอน ในวันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2566 ณ ห้อง IT วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

👉วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. - 12.00 น. ณ หอประชุม IT วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร 🏫เปิดภาคเรียนที่ 1/2566 ทุกระดับชั้น 👉วัน พฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม 2566

ขอแสดงความยินดี

กับท่านนิรันดร์ จันทร์เหลือง ผู้รับใบอนุญาต /ผู้อำนวยการ ที่ได้รับรางวัล รางวัลเชิดชูเกียรติผู้บริหารดีเด่น ระดับภาค และ รางวัล "พระวิษณุกรรมทองคำ" เป็นผู้มีคุณูปการในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาด้วยความวิริยะอุตสาหะ สร้างสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน ทำให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอันเป็นที่ประจักษ์

ขอแสดงความยินดี

กับนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะ วิชาชีพการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเอกชนระดับชาติ ณ. วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร

นางสาวจินตหรา อินทนนท์ ครูประจำแผนกวิชา การบัญชี นายทรงวุฒิ พุทธลา ครูประจำแผนกวิชา ช่างยนต์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติครูดีเด่น ระดับภาค กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

หนึ่งในผู้นำธุรกิจร้านอาหารเครือข่ายของประเทศไทย แนะแนวการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ในระดับชั้น ปวช.2 ที่จะฝึกประสบการณ์วิชาชีพในปีการศึกษา 2566

ประชาสัมพันธ์การสอบ (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2565

สนามสอบวิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2566 นักเรียน นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อ เลขที่นั่งสอบตามลิงค์ด้านล่าง 👉 👉 https://shorturl.asia/KheEP

วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร

ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก และการประชุมเยี่ยมเสริมพลังขับเคลื่อนกลไกล คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ จังหวัดยโสธร และได้รับมอบใบประกาศบุคลากรดีเด่นและองค์กรที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านเอดส์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร

ได้เข้าร่วมประชุมวิสามัญสมาชิกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร

ได้เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษาและทวิภาคี(MOU) ระหว่าง บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป (CRG) ในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป ในวันศุกที่ 21 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทารา จังหวัดอุดรธานี

ข่าวดีสำหรับนักเรียน นักศึกษา

ที่สนใจขอรับทุนส่งน้องเรียนจบ จาก มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในระดับอาชีวศึกษา (ปวช.-ปวส.)รายละเอียดการสมัคร https://shorturl.asia/57fKo

สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ได้มอบหนังสือสำคัญให้ไว้เพื่อแสดงว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร ได้ผ่านรับรองการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (พ.ศ. 2565 -2569) ด้านอาชีวศึกษา ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2565